Kamu Tüzel Kişiliği Nedir?

Anayasaya göre hukuki varlıklar dört ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar sırası ile gerçek kişi, devlet tüzel...

Kınama Cezası Nedir ve Memura Etkileri Nelerdir?

Disipline aykırı hal ve fiilleri nedeni ile memurlar hakkında verilebilen disiplin cezaları arasında kınama cezası...