Bilirkişilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bilirkişilik başvuruları, Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. Başvuru takvimi her yıl Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilmektedir.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

1) Gerçek kişiler için;

Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıldan fazla süre ile hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenlerin işleyişlerine karşı suçlarla zimmet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, tercümanlık veya gerçeğe aykırı bilirkişilik, yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak ve yalan tanıklık.

– Terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı olmamak.

– Daha önce kendi isteği dışında listeden çıkarılmamış ve sicilden veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olması.

– Disiplin açısından memuriyetten ve meslekten çıkarılmamış veya sanat icrasından veya mesleki faaliyetlerden geçici olarak veya sürekli yasaklanmamış olması.

– Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmaması.

– Bilirkişilik temel eğitimlerini başarı ile tamamlaması.

– Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 5 yıl çalışmış olması veya Daire Başkanlığı tarafından daha fazla çalışma süresi belirlenmişse bu süre kadar fiilen çalışmış olması.

– Meslek mensupları olarak görev yapabilmesi için ilgili mevzuat gereği aranılan şartları haiz olması ve mesleği yapabilmesi için gerekli olan uzmanlık alanlarını gösteren diploma, uzmanlık belgesi, meslekî yeterlilik belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelere sahip olunması.

Bilirkisilik Basvurusu
Bilirkisilik Basvurusu

2) Özel hukuk tüzel kişileri için;

– Bilirkişilik Yönetmeliğince 38’inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan şartları taşıyan ve Bilirkişilik Siciline kayıtlı gerçek kişileri istihdam edilmesi.

– Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğince 18’inci maddesinin ikinci fıkrasının ğ bendine göre belirlenen nitelikleri taşımak.

– Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğince 18’inci maddesi ikinci fıkrasının h bendine göre belirlenen alt ve temel uzmanlık alanları ile yetki çevresinde faaliyette bulunması.

Başvuru Usulü

http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Bilirkişilik başvuruları internet üzerinden her yıl belirlenecek tarih aralığında kullanıma açılan “Başvuru Yap” menüsü üzerinden adımlar takip ederek, istenilen belgeleri eksiksiz olarak başvuruya eklenecektir. Otomatik olarak oluşacak başvuru formunu indirerek eksik bilgiler girdikten sonra e-imza ile imzalayarak başvuruya eklenecektir. Başvuru formu eksik olanlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Başvuru yapmak isteyenler ilgilinin mesleki faaliyetlerini ve yerleşim yerinin yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna veya bölge kurulunun bulunmadığı yerlerde ilk derece mahkemesi idari veya adli yargı adalet komisyonlarına başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapılmaktadır.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

Gerçek kişiler için;

– TC vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar yabancı kimlik numarası veya pasaport ve çalışma izni belgesi.

– Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu veya meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı.

– Uzmanlık alanlarını gösteren meslekî yeterlilik belgesi, diploma, ustalık belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgelerin onaylı sureti veya aslı.

– Mesleğini icra edebilmesi için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduklarına dair son 6 ay içerisinde alınan oda kayıt belgesi veya oda faaliyet belgesi.

– Daire Başkanlığı tarafından bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 5 yıl fiilen çalıştığını gösteren belge.

– Görev belgesi veya sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici veya sürekli olarak yasaklı olmadığına dair çalıştığı kurum veya kayıtlı olduğu meslek kuruluştan alacağı belge.

– Bilirkişilik temel eğitimlerini tamamladığına dair belge.

– Bankanızın hesap numarası.

YORUMLAR

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir