Ceza Avukatının İşlevi Nedir? 

Ceza davalarında tecrübeli savunma avukatlarının bulunması çok önemlidir. Ceza hukukunda tutuklu ve tutuksuz yargılamalar meydan geldiği için bu davalarda gerekli hukuki savunmaları yapmak eksik olan hususları görevli ceza mahkemesi hakimi, yetkili Cumhuriyet savcısı ile birlikte ağır ceza avukatları yerine getirir.  

ceza avukati

Ceza davalarına bakan uzman avukatlar, ceza hukuku konusunda deneyimli olur. Soruşturma evresinde müşteki vekilliği, şüpheli müdafisi olarak müvekkilini temsil eder. Şüpheli ifadesi alınırken yanında bulunur gerekli hukuki bilgilendirmeyi yapar, Yargıtay içtihatlerine uygun olarak savunma evraklarını hazırlar. Soruşturma evresinde müvekkili hakkında kovuşturmaya yer olmadığına yönelik takipsizlik kararı  veya erteleme kararı verilmesi için gerekli tüm hukuki sebepleri tüketir. Bu sebeple ceza davalarına bakan uzman ceza avukatlarının işlevi çok güçlü ve önemlidir.  

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Ceza Davalarında Avukatın Yaptığı Savunmalar Nasıl Olur? 

Böyle durumlarda ceza mahkemesinde suç  iddiası ile Ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığın ve vekili olan türkiyenin en iyi ceza  avukatının çok net gerekçeleri olması gerekir.   

Gerekçelerden biri yaşadığımız durumlardan siz değerli okurlarımıza açıklayalım. Coronavirus pandeminin en ciddi ve tehlikeli dönemlerinde kapanma sebebi ile hem kendim ve hem de arkadaşlarım için çok aldım çünkü dışarı çıkma olasılığım yoktu, Evde esrar yetiştirdiğini belirten sanıkta şu şekilde savunma yapabilir; ben kullanmıyorum içiyorum, satma fiilim  yoktur. 

Şeklinde savunma yapılmaktadır. Bu durumu hukuki yönden güçlendiren ise tecrübeli ağır ceza avukatıdır. Bu işlemlerde tecrübeli olan müvekkilini en iyi şekilde savunacak olan ceza avukatının yapacağı savunma; müvekkilin beyanlarına katılmakla birlikte müvekkil satıcı değildir içicidir. Esrar maddesi içtiğinin kendisi de kabul etmiştir. 

Suç işleme fiiline dair soruşturma evresinde ki teknik takip tutanaklarında esrar uyuşturucu maddesini sattığına dair herhangi bir sabit delil yoktur. Ayrıca suç fiili olan esrar maddesi günlük ve aylık kullanım sınırlarının çok altındadır. Müvekkilin bu maddeyi sattığına dair bir delil olmaması ayrıca müvekkilin önceki sabıka kayıtların esrar maddesi içiciliğine dair kayıtlarına istinaden içici olduğu çok net bir şekilde açıktır. Bu sebeple müvekkilimizin öncelikle ceza işlediğine dair  beraatine bu durumun mümkün olmaması halinde esrar uyuşturucu maddesi kullanmak suçundan ve alt sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz. Şeklinde net ve gerekçeli savunma yapmalıdır.   

Uzman avukat tarafından dava işlemlerinin başlatılması ve   ceza davalarına dair en iyi savunmayı yapabilecek seviyede olması gerekir.   

Ceza Davalarında Savunma Avukatı Olan Müdafinin Önemi Nedir? 

Ceza davaları manevi yönden en yıpratıcı davalardan birisi olması sebebi ile bu davalarda Türkiyenin en iyi ceza avukatları ile çalışmak faydalı olacaktır. Ceza davalarında suçu işlediği iddia edilen sanığın savunmasını müdafisi olan ceza avukatı yapar. Bu sebeple kişilerin özgürlüğünün korunması ve tutuklu olan kişilerin tutuksuz olarak yargılanması için uzman ceza avukatları ile çalışmak önemlidir. 

Ceza muhakemesi kanunu  ilgili maddesinde gerekçeli bir şekilde açıklanmıştır. 

Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi  

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde  149 ; 

 (1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir.  

(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.  

(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. 

Kanun maddelerine istinaden soruşturma evresinde soruşturulan şüpheli, kovuşturma evresinde görevli ceza mahkemesinde yargılanan sanığın kendisini savunması ve temsil etmesi için uzman ceza avukatları ile çalışma hakkı vardır. Bu hak,Türk Ceza Muhakemesi kanununda net bir şekilde belirtilmiştir.  

  • Ceza Davalarında Müdafinin Görevlendirilmesi Nasıl Olur?  

Ceza davalarında özel olarak ceza avukatı tutabilecek maddi gücü olmayan kişiler için ceza muhakemesi kanuna istinaden ceza davalarına katılacak müdafi atanır. Bu durum Ceza muhakemesi kanunu 150.maddesinde belirtilmiştir. 

Madde 150 –  (1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.  

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.  

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.  

(4) Zorunlu müdafilik ile ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Ceza Davalarında Avukat Duruşmaya Mazeretsiz Girmezse Ne Olur? 

Ceza davalarında avukat duruşmaya hiçbir sebeb göstermeden katılmazsa duruşmayı yöneten ceza mahkemesi sanık yerine başka müdafi olan ceza avukatı atar. Bu durum Ceza Muhakemesi kanunu 151.maddesinde belirtilmiştir. 

CMK Madde 151 – Ceza Muhakemesi Kanunu 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi, duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, hâkim veya mahkeme derhâl başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine de karar verebilir. 

 (2) Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olmadığını açıklarsa oturum ertelenir. 

Ceza Avukatı Tutuklu Müvekkili ile  Nasıl Görüşebilir?

Ceza davalarında avukat ile görüşme durumu kanun maddesi ile korunur. Müdafi olan avukat kimsenin duyamayacağı bir biçimde gizlilik sınırları çerçevesinde müvekkili ile görüşebilir. Bu durum terör davaları ve uyuşturucu imal suçlarında Cumhuriyet savcısı talep ederse soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimliği kararı ile süre 24 saat ile kısıtlanabilir. Bu durum Ceza Muhakemesi kanunu 154.maddesinde düzenlenmiştir.  

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 154  

 (1) Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tâbi tutulamaz.  

(2) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmi dört saat süreyle kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifade alınamaz.  

 Şeklinde düzenlenmiştir. Bu kanun maddelerinde görüldüğü üzere belirli katalog suçlar dışında kanun ve gizlilik çerçevesi içinde sanık ve müdafii olan ceza avukatı görüşme yapabilir. Bu durum aksi haller olmadığı sürece kısıtlanamaz. 

https://www.yanardagavukatlik.com/ceza-avukati/ : Ceza Avukatının İşlevi Nedir? 

YORUMLAR

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir