Boşanma Davasında Çocuk Kime Verilir 2024?

Boşanma davalarında çocuğun velayetinin kime verileceği, Türk Medeni Kanunu'nun 335. maddesine göre belirlenir. Bu maddeye...

İMAM NİKAHLI KADININ HAKLARI NELERDİR?

İmam nikahlı eşlerin ayrılığı halinde doğrudan bir boşanma davası açılamayacaktır. Ancak boşanmanın feri niteliğinde bulunan...

İSTİFA EDEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI – HARBİYE HUKUK BÜROSU

İş akdinin sona erdiren nedenlerden bir tanesi işçinin İSTİFA etmesidir. İstifa ile iş akdini sona erdiren...

Yaş Düzeltme Davası

Yaş düzeltme davası, Türkiye'de bireylerin kimlik belgelerindeki resmi yaşlarını düzeltmelerine olanak tanıyan yasal bir süreci...

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hazırlama

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, Türkiye'de çalışan işçilere tanınan haklardan bazılarıdır. Bu tazminatlar, işçinin işten...