Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

Kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar hakkında merak edilen soruları bu yazıda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan “yorumlar” bölümünden bizlere yazabilirsiniz.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar Nelerdir?

Mahkeme tarafından verilen kararın uygulanabilmesi için, icra takibi başlatılması gerekmektedir. Bu yönü ile icra takibi, mahkeme tarafından verilen kararın uygulanmasını sağlamaktadır. Ancak mahkeme tarafından verilen kararın uygulanmasında icra takibi başlaması için bazı kriterler aranmaktadır. Bu kriterlerden en önemlisi, mahkeme kararının kesinleşmesidir.

Mahkeme kararının kesinleşmesi, verilen kararlara karşı taraflarca itiraz edilmemesi ya da itiraz edilmişse itirazların değerlendirerek nihai olarak karara bağlanması halinde mümkün olmaktadır. Bir mahkeme kararının kesinleşmesi tarafların karara itiraz edilmemesine bağlıdır. Eğer karara itiraz edilmişse mahkeme kararının kesinleşmesi için artık Yargıtay ya da Bölge Adliye Mahkemesinin denetiminden geçmelidir.

Kesinlesmeden Icraya Konulamayan Ilamlar
Kesinlesmeden Icraya Konulamayan Ilamlar

Mahkeme kararlarının icra marifeti ile yerine getirilmesini istenmesi için kural olarak kararın kesinleşmesi gerekmez. Ancak bazı mahkeme kararı, kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlardandır. Bu bağlamda aşağıdaki hallerde mahkeme kararının icraya konulması için mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir:

 • Taşınmaz mala ve taşınmaz üzerindeki ayni haklara ilişkin ilamlar
 • Menfi tespit ya da istirdat davalarında verilen ilamlar
 • Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar (Bazı nafaka kararları istisnadır)
 • Ceza mahkemesi kararlarının yargılama giderlerine ilişkin kısmı,
 • Yabancı mahkeme ya da hakem kararlarının tenfizine ilişkin verilen ilamlar
 • Kira bedelinin tespitine ilişkin ilamlar,
 • Menfi tespit davalarında tazminata ve yargılama giderlerine ilişkin kısmının icrası,
 • İstihkak davasının kabulüne ilişkin karardaki yargılama giderlerine ilişkin kısmın icrası,
 • Tazmine ilişkin hüküm içeren Sayıştay ilamları,
 • Bayrağına ve sicil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar,
 • İcra mahkemelerince şikayet ve itiraz başvuruları üzerine verilen ilamlar

Yukarıda belirtilen davalarda verilen kararın icraya konulması için kararın kesinleşmesi gerekir. Bu davalar dışındaki kararlar kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar olarak nitelendirmektedir.

Ceza Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlardan Mıdır?

Ceza mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda verilen hapis ya da adli para cezaları, icra işlemlerinin konusunu oluşturmamaktadır. Bu kararların icrası infaz hukuku ile sağlanmaktadır. Ancak ceza yargılaması neticesinde, yargılama giderler ve tazminat ödenmesine karar verilebilmektedir. Ceza ilamında yer alan tazminat ve yargılama gideri kararlarının icra yoluyla yerine getirilmesi mümkün olmaktadır. Ancak bunun için verilen ceza ilamının kesinleşmiş olması gerekir. Bu yönü ile ceza mahkemesi tarafından verilen kararlar da kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar arasındadır.

Haziran 8, 2022

Mecelle Nedir?

YORUMLAR

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir