Kıdem ve İhbar Tazminatı Hazırlama

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, Türkiye’de çalışan işçilere tanınan haklardan bazılarıdır. Bu tazminatlar, işçinin işten çıkarılması durumunda ödenen maddi haklardır. Her iki tazminat da işçinin çalıştığı süreye, aylık ücretine ve işten çıkarma nedenine bağlı olarak değişiklik gösterir.
Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverenle geçirdiği hizmet süresine bağlı olarak ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, işçinin işten ayrılması veya emekli olması durumunda işveren tarafından ödenir. Kıdem tazminatı, işçilere uzun süre aynı işyerinde çalıştıkları için bir tür ödül ve güvence sağlamak amacıyla kullanılır. Kıdem tazminatı genellikle işçinin brüt aylık ücreti, çalıştığı yıl sayısı ve yasal düzenlemelere bağlı olarak hesaplanır. Her ülkede kıdem tazminatı hesaplama kuralları farklılık gösterir ve genellikle iş kanunları tarafından belirlenir.

kidem tazminati hesaplama 1
kidem tazminati hesaplama 1


İhbar tazminatı, bir işverenin işçiyi belirli bir süre önceden haberdar etmeden işten çıkarması durumunda işçiye ödenen bir tazminattır. İhbar tazminatı, işçilere işten ayrılma durumlarına karşı maddi bir güvence sağlamak amacıyla kullanılır. İşçiye, işverenin önceden belirtilmiş bir süre içinde işten çıkarılacağının bildirilmemesi veya bildirilen süre içinde işten çıkarılmaması durumunda ödenir. İhbar tazminatı genellikle işçinin brüt aylık ücreti, çalıştığı süre ve yasal düzenlemelere bağlı olarak hesaplanır. Bu tazminat, işçinin işten ayrılma sürecine uygun bir şekilde hazırlık yapabilmesine ve başka bir iş bulabilmesine yardımcı olmak amacıyla ödenir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama için tıklayınız: https://kadimhukuk.com.tr/kidem-tazminati-hesaplama/

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işçinin işyerinde geçirdiği süreye bağlı olarak hesaplanan bir tazminattır. Türkiye’de kıdem tazminatı hesaplamak için genellikle aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem Tazminatı Hesaplama = Brüt Aylık Ücreti x Kıdem Yılı x 30 / 365

Bu formülde:

 • Brüt Aylık Ücret: İşçinin işten ayrılma tarihinden önceki son bir yıl içinde aldığı brüt aylık ücreti ifade eder.
 • Kıdem Yılı: İşçinin işyerinde geçirdiği tam yıl sayısını temsil eder.

Yani, işçinin brüt aylık ücretini, kıdem yılını ve genellikle günlük çalışma gün sayısını (30) kullanarak kıdem tazminatını hesaplayabilirsiniz. Ancak, bu genel bir formüldür ve iş hukuku değişiklik gösterebilir, bu nedenle kesin hesaplamalar için ülkenin iş hukuku ve ilgili mevzuatına başvurmanız önemlidir.

Emekli Maaşı Hesaplama için tıklayınız: https://kadimhukuk.com.tr/emekli-maasi-hesaplama-ssk-bagkur-memur-eyt/

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı, bir işçinin işvereni tarafından belirli bir süre önceden bilgilendirilmeden işten çıkarılması durumunda ödenen bir tazminattır.

 • İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,
 • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
 • İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,
 • İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,

Türkiye’de ihbar tazminatı hesaplamak için genellikle şu formül kullanılır:

İhbar Tazminatı Hesaplama = Brüt Aylık Ücreti x İhbar Süresi / 30

Bu formülde:

 • Brüt Aylık Ücret: İşçinin işten ayrılma tarihinden önceki son bir yıl içinde almış olduğu brüt aylık ücreti ifade eder.
 • İhbar Süresi: İşverenin, işçiyi işten çıkarılma niyetini bildirmek üzere önceden belirtilen süreyi ifade eder. Yasal ihbar süreleri işçinin çalıştığı süreye göre değişebilir.

Örnek olarak, bir işçinin brüt aylık ücreti 3,000 TL ve yasal ihbar süresi 4 hafta (28 gün) ise ihbar tazminatı 3.000 / 30 x 28 yani = 2.800 TL’dir.

Bu formül, işçinin brüt aylık ücretini ihbar süresine bölerek günlük ücreti bulur ve ardından bu günlük ücreti 30’a bölerek ihbar tazminatını hesaplar. Ancak, ihbar süreleri ve hesaplamaları ülkeden ülkeye değişebilir, bu nedenle yasal mevzuata uygun olarak doğru bilgileri almanız önemlidir. Ayrıca, bu tür hesaplamalarda avukat desteği almanız da faydalı olabilir.

YORUMLAR

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir