Şirket Vergi Borcunu Ödemezse Ne Olur?

Vergi borcu ödenmezse vergi dairesi ödeme emri düzenleyerek şirkete tebliğ eder. Ödeme emri tebliğine rağmen 15 gün içinde borç ödenmez veya dava açılmazsa ya da açılan dava reddedilirse haciz aşamasına geçilir ve Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarına haciz uygulanır. Sonrasında ise satış işlemine geçilerek borç tahsil edilmeye çalışılır.

marka avukatii 2

Tüm bunlara rağmen vergi borcu tahsil edilemezse şirket ortakları ile kanuni temsilcilerinden tahsili için bunlar adına ödeme emri düzenlenir. Bunlar da ödemezler ve ödeme emrine dava açmazlarsa ya da açtıkları dava reddedilirse ortak ve kanuni temsilcilerin malvarlığı da haciz ve sonrasında satış yoluna başvurulur.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Vergi borcundan dolayı Şirket Kapanır Mı?

Vergi borcundan dolayı Şirket kapanmaz. Şirketin vergi dairesi tarafından kapatılma, daha doğrusu mükellefiyetinin silinmesi veya kaldırılması sahte belge düzenleme durumunda 213 sayılı Kanunun 153/A maddesi kapsamında olur.

Şirket Vergi Borcu Kaç Yılda Zaman Aşımına Uğrar?

Vergi borçları 5 yıl içinde tarh edilip (hesaplanıp) Şirkete tebliğ edilmezse veya tebliğ edildikten sonra 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar. Ancak bu 5 yıllık süre içinde zaman aşımını kesen nedenlerden birisi olursa (ödeme emri tebliği gibi) zaman aşımı sıfırdan yeniden başlar.

Şirketin Vergi Borçlarında Uzlaşma Nasıl Sağlanır?

Bilerek sahte fatura kullanma ve sahte belge düzenleme haricinde, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları ve 15.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında uzlaşma yolu açıktır. Uzlaşmada genellikle vergi miktarında bir azaltma yapılmaz, vergi ziyaı cezasının ortalama %70-%80’i düşürülür.

Uzlaşma sağlandığı zaman uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezası yanında hesaplanacak gecikme faizinin bir ay içinde (teminat gösterilmesi halinde 3 ay içerisinde) ödenmesi gerekir. Ödenmezse uzlaşma iptal edilir. Vergide veya cezada (herhangi birisinde veya ikisinde) uzlaşma sağlanırsa artık dava yoluna gidilemez. Uzlaşma her zaman mükellef yararına olmayabilir. Uzlaşmaya başvurulup başvurulmaması veya temin edilip edilmemesi hususunda profesyonel destek almak mükellef açısından elzemdir. Bu noktada Or hukuk bürosu uzman vergi hukukçuları ile destek sağlamaktadır.

Ankara’da Profesyonel Vergi Hukuku Avukatı Bulmak Mümkün Müdür?

Vergi hukuku özel bir bilim dalıdır. Vergi yargılama hukuku ise vergi hukukunun içinde alt bir bilim dalıdır. Vergi davaları vergi yargılama hukukunun içinde görülür. Vergi davaları konusunda uzman bir avukat bulmak gerçekten güçtür. Çünkü bu alanda yetişmiş çok sayıda avukat yoktur. Vergi avukatı genel olarak vergi tekniğine hâkim olmanın yanında vergi davalarının işleyişi konusunda tecrübe sahibi de olmalıdır. Bu noktada Or Hukuk bürosu bünyesinde konusuna hâkim, tecrübeli vergi hukukçuları barındırmaktadır.

YORUMLAR

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir