Yenilenebilir Enerji Nasıl Elde Edilmektedir?

Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, doğal çevreden devamlı ya da tekrarlamalar ile meydana gelen kaynaklardan elde edilen bir enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan var olan ve devamlılığı olan enerjiler olarak da açıklanmaktadır. Yenilenebilir enerjiler; dalga enerjisi, güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle gibi doğada kendi kendine meydana gelen kaynaklardan üretilmektedir. Bu yenilenebilir enerji kaynakları, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve doğalgaz, kömür, benzin gibi yenilenemeyen enerji türlerine seçenektirler. Başka alanlarda da bu enerjilerin kullanmak mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

 • Dalga Enerjisi
 • Güneş Enerjisi
 • Hidrojen Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Hidrolik Enerji
 • Biyokütle Enerjisi
 • Jeotermal enerji

Bu kaynakları, fosil enerji kaynaklarının aksine zaman geçse bile tükenmez ve kömür, doğalgaz, benzin gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarına seçenektirler. Başka alanlarda da kullanımları mümkündür. Aşağıda birkaç yenilenebilir enerji kaynaklarına örnekler verilmiştir:

Kaynak: Narterlaw enerji hukuku sayfasıdır.

Jeotermal Enerji: Jeotermal kaynağın var olduğu alanlarda, dolaylı veya direkt olarak elde edilen bir enerji türüdür. Elektrik üretimi, ısıtma, soğutma, mineral üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi başka uygulama bölgelerine sahip olan jeotermal enerji ülkemiz içim de mühim bir enerji kaynağı olmaktadır.

Biyogaz: Organik atıklardan (atık sular, enerji bitkileri, hayvan gübresi, tarım atıkları, vb.) anaerobik fermentasyonla elde edilen, metan içeriği %55-70 aralığında farklılık gösterebilen ısıtma, elektrik üretimi, araç yakıtı gibi başka bölgelerde kullanılabilen bir biyoyakıttır. Bunun haricinde biyokütle enerjisi olarak; biyoetanol, biyodizel, piroliz ve gazlaştırma ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri, biyokütle ve biyogazın termal proseslerinden elde edilen hidrojen enerjisi gibi başka enerji çeşitlerini saymak mümkündür.

Rüzgar Enerjisi: Coğrafi açıdan rüzgar alan müsait alanlara kurulan, atmosferin kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviren türbinlerle var edilmektedir. Rüzgar enerjisiyle elektrik üretimi meydana getirilirken bunun beraberinde küçük çaplı bazı uygulamalarda kullanımı mümkündür.

Güneş Enerjisi: Güneşten direkt veya dolaylı olarak var edilen enerji olarak açıklanabilir. Toplayıcılar kullanılarak güneş enerjisinden elektrik ve ısı var ederken aynı zamanda da geliştiren fotovoltaik piller ile de elektrik üretmek mümkündür.

Tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının ortak özellikleri doğaya dost, sürdürülebilirliği ve yerli olan kaynaklardan elde edilebilirliği olmasıdır. Bunun sayesinde, tüm dünyayla beraber ülkemizde de artışa geçen enerji ihtiyacına yönelik, oldukça yüksek fiyatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına seçenek olarak ön plana çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yerli enerji üretimi yapılabilecek, çevre kirliliği seviyesi indirilecek ve sosyo-ekonomik yönden büyük bir ilerleme ve düzelme olacaktır.

YORUMLAR

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir