Vekaletname Nereden Alınır, Nasıl Alınır (Detaylı Anlatım)

Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiye verdiği temsil yetkisini ne için verdiği, kapsamını açıklayan noter tarafından düzenlenen resmi bir belgedir. Bir avukata kendisini temsil etmesi vekaletname vermek istenilen kişi, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaportu ile notere giderek vekalet konusuna ilişkin vekaletname çıkartabilmektedir. Yurt dışında olan kişiler ise konsolosluğa giderek vekaletname çıkartabilmektedir.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Avukata Çıkarılan Vekaletname: Genel Vekaletname

Genel vekaletname tüm takip ve davalarda temsilcilik söz konusudur. Ancak genel vekaletname ile verilen yetki; özel vekaletname gerektiren davalar, takiplerde kullanılmamaktadır. Genel vekaletname, kişinin açmak istediği veya açılmış olan, dava takiplerini avukatın gerçekleştirmesi için düzenlenen bir belgedir. Noterde genel vekaletname çıkartırken, vekaletnamede; “Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, davayı kabul ve feragati ile birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah” gibi yetkileri içermesini istenilen veya istemediği yönündeki talebini bildirmesi gerekmektedir.  Genel vekaletname ile vekil; müvekkil adına satış, bağış gibi tasarruflarda bulunamamaktadır.

Vekaletname Nasil Alinir
Vekaletname Nasil Alinir

Boşanma Davası İçin Vekaletname Nasıl Çıkartılır?

Boşanma davası, tanıma, nafaka, tenfiz davaları için özel vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir. Avukata dava ve işlerin takibi için verilen genel vekaletnamenin içerik gereği, boşanma davası için kullanılmamaktadır. Boşanma davalarının takibi için ayrıca boşanmaya ilişkin yetki verilmesi, özel vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda vekaletname 2 nüsha olarak çıkartılır. Boşanma davası için vekaletname düzenlenirken gerekli olan belgeler şu şekildedir;

  • Vekalet vermek isteyenin kimliği,
  • En az 2 adet resim
  • Vekalet verilecek olan avukatın bilgileri

Şirketler Adına Düzenlenecek Vekaletnameler

İmza sirküleri ve yetki belgesi notere ibraz edilmesi istenmektedir. Aynı vekaletname ile hem kendisi hem de şirketi temsil için vekaletname düzenlenebilmektedir. Şirket şahıs şirketi ise şirket sahibinin veya sahibinin genel avukatlık vekaletnamesi vermesi yeterli olmaktadır.

Tapuda İşlem Yapılmasını Gerektiren Sözleşme veya Vekaletnameler

Tapuda işlem yapılması için gerektiren vekaletnameler “düzenleme” şeklinde olur. Düzenleme şeklinde vekaletname çıkaracak olanlar notere başvurması gerekir. Yurt dışında yaşayanlar ise konsolosluğa başvuruda bulunarak çıkartabilmektedir. Nüfus cüzdanı ya da pasaport ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile başvuruda bulanabilmektedir.

Gayrimenkul satış vaatleri, vakıf senedi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesiyle diğer yasalarda re’sen tanzimi ön görülen işlemlerin düzenleme şeklinde noterler tarafından yapılması gerekmektedir.

YORUMLAR

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir