İMAM NİKAHLI KADININ HAKLARI NELERDİR?

İmam nikahlı eşlerin ayrılığı halinde doğrudan bir boşanma davası açılamayacaktır. Ancak boşanmanın feri niteliğinde bulunan manevi tazminat, velayet, iştirak nafakası, ziynet, çeyiz ve ev eşyası alacakları dava yoluyla talep edilebilecektir. Bu noktada velayet ve iştirak nafakası dışındaki alacaklar bakımından Türk Borçlar Kanunu hükümleri devreye girmektedir.

Imam Dini Nikahli Es Nafaka Maddi Manevi Tazminat Talebi 2

İMAM NİKAHLI EŞİN TAZMİNAT HAKKI

İmam nikahlı eşin tazminat hakkı en temel haklarındandır. Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince evliliğin kurulması resmi şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Hukukumuzca bu şekil şartının gerçekleşmediği birliktelikler evlilik olarak kabul edilmemektedir. Resmi nikahın bulunmadığı hallerde evlilikten söz etmek mümkün olmadığı için boşanma da söz konusu olamayacaktır.

İmam nikahlı eş ayrılma ya da terk etme durumunda boşanma ve boşanmanın feri taleplerinden yararlanamayacaktır. Ancak evlilik birliğinin kurulması tarafların ortak yaşam iradelerinden doğmaktaysa, resmi nikahın bulunmaması halinde de tarafa bazı talepleri ileri sürme hakkı doğabilecektir. Bu durumda resmi nikahlı olmayan eş ortak hayatın kurulduğunu, geçerli bir evlilik birliğinden beklenen aile ortamının sağlandığını ispatlamakla mükelleftir. Bu ispat konusunda boşanma avukatından yardım yararlı olacaktır.

BİRLİKTELİKTEN DOĞAN ÇOCUKLARIN HUKUKİ DURUMU

İmam nikahlı eşin hakları konusunda en çok ileri süreceği ve netleştirmek isteyeceği husus doğan çocukların durumu ile ilgilidir. Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince evliliğin kurulması resmi şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Hukukumuzca bu şekil şartının gerçekleşmediği birliktelikler evlilik olarak kabul edilmemektedir. İmam nikahlı birlikteliklerden çocuklar meydana gelen çocuklar, “evlilik dışı çocuklar” olarak adlandırılmaktadır. Resmi evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun babası, herhangi bir tanıma gerektirmeksizin kocadır. Kocanın, baba olmadığı iddiasının kanıtlanması gerekmektedir.

İMAM NİKAHLI EŞİN MEHİR HAKKI

İmam nikahlı eşin haklarından birinin mehir olup olmayacağı da tatışma konusudur. Türk medeni kanunumuzda mehir senedi ya da mehir alacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. Kanun koyucu mehir senedini düzenleyip güvence altına almamıştır. Ancak İslam hukukunun bir geleneği olarak mehir istenmeye devam etmiştir. Uygulamada ise sıklıkla mehir senedine bu senetten doğan uyuşmazlıklara rastlanmaktadır.

İMAM NİKAHLI EŞİN HAKLARININ ALMAK İÇİN UZMAN BOŞANMA AVUKATI DESTEĞİ

İmam nikahlı eşin haklarının tazmini bakımından muhakkak avukatla çalışmasında fayda bulunmaktadır. Kendisine bu taleplerle başvurulan avukat, imam nikahlı eşin haklarını tespit edip elindeki delilleri değerlendirerek açılacak davaları belirlemesi gerekmektedir. İspatın davacı tarafta olduğu dosyalarda müvekkilinin elindeki delilleri ve mahkemece istenecek delilleri doğru değerlendirmesi gerekmektedir. İmam nikahlı eşin hakları konusunda size yardımcı olacak en iyi ankara boşanma avukatı için iletişim bilgilerine tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden boşanma avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sisteminden randevu alabilirsiniz.

YORUMLAR

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir