İSTİFA EDEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI – HARBİYE HUKUK BÜROSU

İş akdinin sona erdiren nedenlerden bir tanesi işçinin İSTİFA etmesidir. İstifa ile iş akdini sona erdiren işçinin istifa metnini işverene sunması veya sözlü olarak istifa isteğini işverene ulaştırması ile iş akdi sona erer. İşverenin ayrıca istifa metnini kabul etmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

istifa eden iscinin kidem tazminati
istifa eden iscinin kidem tazminati

Kural olarak İstifa eden işçi, Kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak uygulamada Yargıtay kararları doğrultusunda belli durumlarda istifa eden çalışanların da tazminat hakkı alabilme hakkı tanınmıştır. İstifa eden çalışanların aşağıda belirtilen hallerde kıdem tazminatını alabilmesi mümkündür. Bu maddelerin birinin varlığı halinde İşçi hakları avukatını arayarak tazminat haklarınız konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

İSTİFA EDEREK KIDEM TAZMİNATI ALMANIN YOLLARI NELERDİR?

 1. İşçi çalıştığı işyerinde maaşını 20 günlük ödeme süresi geçmiş olmasına rağmen alamamışsa haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 2. İşçi çalıştığı işyerinde fazla mesai ücretlerini eksik veya geç alıyorsa haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir. 
 3. İşçinin SGK primleri gerçek aldığı maaş üzerinden ödenmiyorsa, işyerinde maaşı, fazla mesaileri veya diğer ücret alacakları elden ödeniyorsa işçi haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 4. İşçinin SGK girişi gerçek işe başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte yapılmışsa veya hiç yapılmamışsa işçi işyerinden haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 5. İşçi işveren veya işyerinde çalışan diğer kişiler tarafından hakaret veya mobbinge maruz kalmışsa haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 6. İşçinin resmi tatil çalışmalarının karşılığı kendisine ödenmiyorsa işçi haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 7. İşçi talep etmiş olmasına rağmen yıllık izinleri kullandırılmıyor veya eksik kullandırılıyorsa işçi istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 8. İşçi çalıştığı iş yerinde işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir.
 9. İşçi çalışamaz duruma gelir ise ve bu durumu doktor raporuyla kanıtlarsa işyerinde istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 10. İşçi askerlik dönemi geldiğinde kıdem tazminatına hak kazanır.
 11. Bayan işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıllık süre içerisinde istifa edip kıdem tazminatını alma hakkı vardır.
 12. Pandemi döneminde işçi tam zamanlı olarak çalışmış olmasına rağmen işveren işçisini kısa çalışma ödeneği veya nakdi ödenekte göstererek usulsüzlük yapmış ise işçi işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir.
 13. İşçi ve işveren karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 14. İşveren işçisine baskıyla istifa dilekçesi imzalatmışsa işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 15. İşyerinde iş kanuna aykırı vb. diğer usulsüzlükler durumunda yine işçi iş akdini haklı nedenle fesih edip kıdem tazminatına hak kazanır.

Yukarıda saydığımız durumlardan biri veya birkaçı olması halinde iş hukuku avukatlarımızla iletişime geçip yasal haklarınızı kullanarak kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

SIK SORULANLAR

 • İşçi Zorla İstifa Ettirilirse Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

İşçi, iş akdinin sona erdiği tarihte sunduğu istifa dilekçesinin gerçek iradesini yansıtmadığını ve iş akdinin işveren tarafından zorla istifa metni düzenletilmek suretiyle tanzim edildiğini ispat ettiğinde yine kıdem tazminatı alabilmesi mümkündür.

 • İşçi İstifasını İşverene Bildirmek Zorunda Mıdır?

İşçi iş akdini bildirimsiz olarak feshedebileceği gibi, iş akdini işverene karşı haklı sebeplerini bildirerek vereceği istifa dilekçesi ile de sona erdirmesi mümkündür. İstifa dilekçesi örneği için makalemiz sonundaki linke tıklayabilirsiniz.

 • İşçi İstifa Dilekçesini Noterden Göndermek Zorunda Mıdır?

İşçi işyerinden sözlü veya yazılı şekilde istifa edebilir. İstifa dilekçesini noterden göndermek gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Mail ile veya iletişim araçlarıyla gönderilen bir istifa dilekçesinin noter yoluyla verilen istifa dilekçesinden hiçbir farkı yoktur.

 • İşçi İstifa Dilekçesinde Sebep Belirtmek Zorunda Mıdır?

İşçinin istifa metninde, sebep belirtmeksizin iş akdini sona erdirdiği durumlarda, istifa dilekçesinde sebep belirtilmese dahi işçinin makul bir sürede açacağı dava ile de varsa haklı fesih sebeplerini belirterek tazminatlarını isteyebilme hakkı vardır.

İŞ HUKUKU VE İŞ DAVALARI AVUKATI EKİBİMİZİN İŞÇİ HAKLARI HİZMETLERİ

 • Kıdem, ihbar tazminatlarının temini,
 • İşe iade davaları,
 • İş Hukuku arabuluculuk başvurusu ve sürecin takibi,
 • Ödenmeyen veya eksik ödenen Fazla mesai, resmi ve dini tatil ücretlerine ilişkin davalar,
 • İş hukukunda güncel mevzuata uyumlu iş sözleşmelerinin hazırlanması,  
 • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar,
 • İş hukukundan kaynaklı diğer tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalar

İşçi Hakları ve İşveren Hakları konusunda İstanbul İşçi Avukatı ve İş Hukuku Avukatı İçin Harbiye Hukuk Büromuza Ulaşabilirsiniz. İstanbul’da faaliyet gösteren Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosu ile iş hukuku ve işçi hakları ile ilgili tüm uyuşmazlık konularında işçi ve işveren arasında arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır.

YORUMLAR

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir